NỘI DUNG THI THỰC HÀNH HÓA LÝ 1 _ 2019

- Cấu trúc đề thi bao gồm các bài: 1, 2, 3, 5

- Nội dung đề thi: trong chương trình TT hóa lý 1 và không có câu hỏi lý thuyết.  

- Sinh viên sẽ bốc thăm để chọn một trong các bài ở trên 

- Thời gian làm bài thi: 120 phút

- Thang điểm trừ:

 • - Nộp bài thi trễ mỗi 5 phút sẽ bị trừ 1 điểm 
 • - Sau 15 phút kể từ lúc kết thúc giờ làm bài chính thức: SV không được nộp bài và bài thi sẽ nhận điểm 0
 • - Thao tác: điểm trừ tối đa 2 điểm (do Thầy, Cô coi thi quyết định)
 • - Rửa dụng cụ và dọn vệ sinh tại vị trí thi: điểm trừ tối đa 2 điểm (do Thầy, Cô coi thi quyết định)
 • - Sinh viên đem tài liệu vào phòng thi (kể cả chưa sử dụng): bài thi nhận điểm 0 

- Sinh Viên phải đeo thẻ SV và nộp tất cả các bài tường trình khi vào phòng thi.

KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH HÓA LÝ 1 - 2019

Tổng số SV thi TT: 249

 • Số SV đạt: 187
 • Số SV không đạt: 62 (21,4%)
 1. Kết quả cuối cùng (đã làm tròn) được hiển thị trên cột đầu tiên bên phải của bảng điểm.
 2. Thắc mắc về kết quả của bài thi: các em SV vui lòng liên hệ với Thầy Vũ qua email để được xem lại bài làm của mình.
 3. Điểm thi sẽ được gửi đến phòng ĐT của trường sau ngày 18/7/2019
 4. Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết sau ngày